Συνέδριο για τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος στις 19-20 Μαΐου στην Αθήνα