Α. Γουλιάμος, Λ.Ε. Μουλοπούλου (επιβλέπον μέλος) , Β. Κουτουλίδης Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Δημητρίου Ματσαρίδη με θέμα: «Πολλαπλό Μυέλωμα: Συσχέτιση ευρημάτων δυναμικής μαγνητικής τομογραφίας με προγνωστικούς παράγοντες της νόσου και παράγοντες αγγειογένεσης"
Ημερομηνία ορισμού τριμελούς επιτροπής: 5/7/2011.

Λ.Ε.Μουλοπούλου (επιβλέπον μέλος), Θ. Θεοδοσόπουλος, Β. Κουτουλίδης Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Γρηγορίου Ρήγα με θέμα: «Τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού με Μαγνητική Τομογραφία, συμπεριλαμβανομένης απεικόνισης διάχυσης: Συσχέτιση με χειρουργικά ευρήματα»
Ημερομηνία ορισμού τριμελούς επιτροπής: 6/6/2013.

Μ.Α. Δημόπουλος, Λ.Ε. Μουλοπούλου (επιβλέπον μέλος), Β. Κουτουλίδης Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος κ. Σοφίας Φονταρά, με θέμα «Αξία της απεικόνισης βαρύτητας διάχυσης (DWI) στο πολλαπλό μυέλωμα με διάχυτο πρότυπο προσβολής: Συσχέτιση του φαινομενικού συντελεστή διάχυσης (ADC) με το ποσοστό διήθησης του οστικού μυελού και τη θεραπευτική
απόκριση»
Ημερομηνία ορισμού τριμελούς επιτροπής: 6/6/2013.