Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 19:00μ.μ. στο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ακτινολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο Μικρό Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου με θέμα:

 

                        Παιδοακτινολογία                                

ΠροεδρείοΛ.Ε. Μουλοπούλου, Α. Χατζηιωάννου

       Συγγενείς βλάβες ουροποιητικού στα παιδιά

 Ομιλήτρια: Μ. Ραϊσάκη

          Απεικόνιση του ΚΝΣ στα πρόωρα νεογνά

  Ομιλήτρια: Μ. Αργυροπούλου

      Μικρό Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου