α) Κύκλο μαθημάτων για δύο συστήματα οργάνων ανά ακαδημαϊκό έτος (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και Ουροποιογεννητικό για την περίοδο 2013-2014), με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε κύκλου.

β) Εβδομαδιαίες επιστημονικές συναντήσεις, όπου γίνεται παρουσίαση από τους ειδικευομένους ενδιαφερόντων περιστατικών και σύντομων βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων

Τηρούνται επίσης logbooks ειδικευομένων (καταγραφόμενα στοιχεία: αριθμός προκαταρκτικών γνωματεύσεων, αριθμός επεμβατικών πράξεων, αποτελέσματα ενδοτμηματικών γραπτών εξετάσεων, συμμετοχή σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2015-16