[2015-12] Γυναίκα 39 ετών με κεφαλαλγία από 48ώρου


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Γυναίκα ετών 39 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αιτιώμενη κεφαλαλγία από 48ώρου. Η αδρή νευρολογική εξέταση ήταν αρνητική για παθολογικά ευρήματα. Ωστόσο, λόγω εμμονής των συμπτωμάτων ζητήθηκε Υπολογιστική Τομογραφία (ΥΤ) Εγκεφάλου, οι εικόνες της οποίας παρατίθενται παρακάτω. Μελετήστε τις εικόνες της ΥΤ και απαντήστε στις ερωτήσεις.
Developed by ARI Soft.