[2016-01] Γυναίκα 37 ετών με άτυπο κοιλιακό άλγος


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ασθενής 37 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό υπεβλήθη σε υπερηχοτομογράφημα (ΥΠΧ) κοιλίας για άτυπο κοιλιακό άλγος. Το ΥΠΧ ανέδειξε πολλαπλές οζόμορφες αλλοιώσεις στην ανατομική περιοχή του σπληνός. Βάσει των υπερηχοτομογραφικών ευρημάτων, παραπέμθηκε για Υπολογιστική Τομογραφία (ΥΤ) κοιλίας.
Developed by ARI Soft.