[2016-04] Κορίτσι 17 ετών με μόρφωμα στην πύελο


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κορίτσι 17 ετών υπεβλήθη σε Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) κάτω κοιλίας για διερεύνηση μορφώματος στην πύελο το οποίο αναγνωρίστηκε σε υπερηχοτομογραφική εξέταση ρουτίνας.
Developed by ARI Soft.