Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις χειμερινής περιόδου 2018-2019 στο μάθημα της Ακτινολογίας για φοιτητές και μεταφορείς θα διεξαχθούν την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00 -11:00 π.μ. στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 

Μπορείτε να υποβάλλεται την Αίτησή σας ηλεκτρονικά εδώ. 

* οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 01-02-2019

Σας ενημερώνουμε ότι η πτυχιακή εξεταστική στο μάθημα της Ακτινολογίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00 -11:00 π.μ. στην αίθουσα Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 

Μπορείτε να υποβάλλεται την Αίτησή σας ηλεκτρονικά εδώ. 

* οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 13-02-2019