Σας ενημερώνουμε ότι η Πτυχιακή Εξεταστική θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στην αίθουσα Βητατρονίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου (9.00-11.00π.μ.).